In onze organisaties hebben macht en politiek een slechte naam. Mede hierdoor krijgen ze niet de aandacht die ze verdienen. Ze geven vaker aanleiding tot karikaturen en overdrijving, dan tot serieuze bespreking. Toch spelen ze een doorslaggevende rol in het functioneren van organisaties. Ze bepalen de besluitkracht van de organisatie en het vertrouwen van de mensen die met elkaar moeten samenwerken.

De Politieke Dimensie biedt trainingen, coaching en advies waarmee organisaties, managers en medewerkers hun politieke vermogens verder kunnen ontwikkelen en bijdragen aan een besluitkrachtige, goed functionerende organisatie.

De Politieke Dimensie De Politieke Diensten De Politieke Blog De Politieke Boeken

Basistraining

De praktische beginselen van het politieke handelen staan centraal in de basistraining. Deze training beslaat 2 dagen (bij voorkeur aaneengesloten) eventueel aangevuld met een derde dag gericht op de psychologische factor in politiek handelen.
De basistraining richt zich op het vergroten van het politieke basisvermogen. Na afloop van de training hebben de deelnemers een groter bruikbaar inzicht in de aard en werking van besluitvorming en politiek handelen in hun eigen werkomgeving. Ze hebben kennisgemaakt met een model voor politiek handelen en ze weten hoe dat gebruikt kan worden bij het bewust en verantwoord kiezen van politieke handelingstrajecten.

De basistraining wordt via een open inschrijving aangeboden. Ze wordt verzorgd in samenwerking met onze partner Direction.