Author Archives: admin

De Europese landen liggen op een Procrustusbed. Het wordt inkorten of uitrekken, au!

Een moderne overheid heeft een markt nodig. Als die goed functioneert is die de bron voor het belastinggeld, waarmee de overheid beleid kan maken. Andersom heeft een markt een overheid nodig. De overheid zorgt voor spelregels en de rechterlijke macht … Continue reading

Posted in De kijk van Martin Hetebrij op de politieke dierentuin | Leave a comment

Zou #Turkije het rolmodel voor de #Egyptische krijgsmacht kunnen zijn?

Het is uiteraard moeilijk om van ver een oordeel te geven over het politieke handelen van de militairen in Egypte. Spelen ze een ondemocratische rol en zijn ze alleen maar uit op het verdedigen en uitbouwen van de eigen positie? … Continue reading

Posted in De kijk van Martin Hetebrij op de politieke dierentuin | Leave a comment

Als Swaab gelijk heeft, dan kan hij geen gelijk hebben

Swaab stelt dat wij mensen niet of nauwelijks vrij zijn. Het is ons brein dat ons regeert. Als dat klopt, dan is de theorie van Swaab over het functioneren van ons brein zelf ook causaal bepaald. Het zijn dan Swaabs … Continue reading

Posted in De kijk van Martin Hetebrij op de politieke dierentuin | 7 Comments

Al wil Verhagen geen leider zijn, toch dreigt hij het CDA naar de afgrond te leiden

Als de berichten juist zijn, dan heeft Wilders het voor elkaar gekregen dat 1 miljard minder voor ontwikkelingswerk tenminste bespreekbaar is geworden in de onderhandelingen tussen VVD, CDA en de PVV. Dat kan niet zonder instemming zijn gebeurd van Verhagen, … Continue reading

Posted in De kijk van Martin Hetebrij op de politieke dierentuin | Leave a comment

De exit-strategie van Wilders

Wilders heeft zich van een mooie exit-strategie voorzien in de onderhandelingen met VVD en CDA. Die kan hem bij verkiezingen tot een geduchte tegenstander maken. Dat maakt het hem gemakkelijker om de onderhandelingen snel te stoppen. Dat versterkt zijn positie … Continue reading

Posted in De kijk van Martin Hetebrij op de politieke dierentuin | Leave a comment

Fout filmen in het VUmc, incident of structuur?

In het VU Medisch Centrum zijn ten behoeve van een TV programma opnamen gemaakt van patiënten zonder dat die dit wisten. Al heeft men vanuit het centrum geprobeerd nuances in te brengen, het blijft een slechte zaak om filmers ongevraagd … Continue reading

Posted in De kijk van Martin Hetebrij op de politieke dierentuin | Leave a comment

Spekman is best goed begonnen

Spekman doet als voorzitter van de PvdA wat hij moet doen. Hij voorkomt onnodige ruzie en externe spot. Hij zet in op eenheid in de PvdA voor de volgende regeerperiode. Continue reading

Posted in De kijk van Martin Hetebrij op de politieke dierentuin | Leave a comment

De spoorchaos bij NS en ProRail is ten diepste een besluitvormingsprobleem

Het echte probleem van NS en Prorail is, dat hoogopgeleide techneuten te veel standaardiseren en de praktijkkennis van hun personeel op de werkvoer negeren. Ze geven te weinig ruimte voor besluitvorming op operationeel niveau Continue reading

Posted in De kijk van Martin Hetebrij op de politieke dierentuin | Leave a comment

Ajax zonder besluitkracht zal ruzie blijven houden

Als de top bij Ajax besluitkracht blijft missen, dan blijft het ellende bij die club. Besluitkracht betekent allereerst dat men het er met elkaar over eens is hoe een besluit wordt genomen. Lukt dat, dan zal men ook die besluiten … Continue reading

Posted in De kijk van Martin Hetebrij op de politieke dierentuin | Leave a comment

De riskante politiek van Israel

Israël heeft de laatste decennia een zeer riskante buitenlandse politiek gevoerd. De gevolgen daarvan worden nu voelbaar. Leert men niet van de historische les die aan het beginnen is, dan dreigen tragische consequenties. Kern van die buitenlandse politiek was, dat … Continue reading

Posted in De kijk van Martin Hetebrij op de politieke dierentuin | 3 Comments