In onze organisaties hebben macht en politiek een slechte naam. Mede hierdoor krijgen ze niet de aandacht die ze verdienen. Ze geven vaker aanleiding tot karikaturen en overdrijving, dan tot serieuze bespreking. Toch spelen ze een doorslaggevende rol in het functioneren van organisaties. Ze bepalen de besluitkracht van de organisatie en het vertrouwen van de mensen die met elkaar moeten samenwerken.

De Politieke Dimensie biedt trainingen, coaching en advies waarmee organisaties, managers en medewerkers hun politieke vermogens verder kunnen ontwikkelen en bijdragen aan een besluitkrachtige, goed functionerende organisatie.

De Politieke Dimensie De Politieke Diensten De Politieke Blog De Politieke Boeken

De Politieke Boeken

De visie van waaruit de Politieke Dimensie werkt, communicatief management, is ontwikkeld door Martin Hetebrij. Het centrale uitgangspunt in dit concept is, dat het in organisaties gaat om macht, management heeft daar alles mee te maken, maar dan wel in combinatie met de inzet van communicatie. Goede samenwerking vraagt een hoogwaardige inzet van zowel macht als communicatie. Communicatie is vereist voor het combineren van kennis en inzichten. Macht is nodig om knopen door te hakken.

Martin heeft hierover drie boeken geschreven. Het eerste boek kwam in 2000 uit, en draagt als titel ‘Communicatief management, tussen macht en communicatie’. Het boek is in de eerste plaats een theoretische verwerking en bewerking van de visie van de filosoof Jürgen Habermas op de maatschappelijke en persoonlijke betekenis van communicatie en macht. Inzet ervan is om tot een inzichtelijke en bruikbare toepassing van macht en communicatie te komen voor het functioneren ervan in organisaties.

Het tweede boek gaat over de vraag hoe individuele spelers invloed proberen uit te oefenen, en hoe ze daarbij gebruik maken van macht en communicatie. Martin heeft aan het invloed uitoefenen via macht en communicatie de naam ‘politiek handelen’ gegeven. Het boek dat in 2006 uitkwam kreeg dus als titel ‘Macht en politiek handelen in organisaties, iedereen speelt mee’.

Het derde boek, dat begin 2011 uitkwam, bouwt daarop voort. De aandacht is verruimd tot het proces dat zich ontwikkelt als meerdere spelers via politiek handelen invloed op een besluit proberen uit te oefenen, maar dan in interactie en strijd met elkaar. Waar dat gebeurt is er sprake van besluitvorming, maar die besluitvorming kan meer of minder gestuurd zijn en ook meer of minder kwaliteit hebben. Centrale vraag hoe we besluitvorming kunnen sturen en zo de kwaliteit van proces en besluiten verhogen en bewaken? Het boek heeft als titel meegekregen ‘Een goed besluit is het halve werk, van politieke spelletjes tot excellente besluitvorming’. En zo is het maar net.

Het vierde boek, Politiek Meesterschap, vechten en verbinden volgens Mandela (2015), bevat een reconstructie van het politieke handelen van Nelson Mandela. Het centrale motto is 'wat kunnen wij van Nelson Mandela leren'. 

 

Nelson Mandela bezat politiek meesterschap. Hij liet zich niet meeslepen door een steeds verder escalerende strijd. Tegelijkertijd wist hij zijn eigen visie en waarden te behouden. Zo wist hij te verbinden, ook over grote tegenstellingen heen. Geinspireerd door Mandela laat Martin Hetebrij in dit boek zien dat politiek en moreel vermogen te leren is. En hoe dit toepasbaar is in onze maatschappij, politiek en organisaties.

cover politiek meesterschap voor website    >> Lees meer

 


goed besluit
     >> Lees meer

4158-hetebrij-macht     >> Lees meer

comm management     >> Lees meer