In onze organisaties hebben macht en politiek een slechte naam. Mede hierdoor krijgen ze niet de aandacht die ze verdienen. Ze geven vaker aanleiding tot karikaturen en overdrijving, dan tot serieuze bespreking. Toch spelen ze een doorslaggevende rol in het functioneren van organisaties. Ze bepalen de besluitkracht van de organisatie en het vertrouwen van de mensen die met elkaar moeten samenwerken.

De Politieke Dimensie biedt trainingen, coaching en advies waarmee organisaties, managers en medewerkers hun politieke vermogens verder kunnen ontwikkelen en bijdragen aan een besluitkrachtige, goed functionerende organisatie.

De Politieke Dimensie De Politieke Diensten De Politieke Blog De Politieke Boeken

Macht en politiek handelen in organisaties

Iedereen speelt mee. Assen 2006. Uitgeverij Van Gorcum. prijs: €31,75 bestellen

De beginselen van het politieke handelen staan in het boek Macht en politiek handelen in organisaties. Iedereen speelt mee. Hierin laat Martin Hetebrij zien welke rol macht en politiek spelen in een organisatie. Hij legt uit wat individuele medewerkers kunnen doen om hun politieke kwaliteiten te vergroten (en te verkleinen). Aan de hand van veel voorbeelden uit de praktijk wordt duidelijk dat politiek handelen altijd een bepalende rol speelt bij het voorbereiden en uitvoeren van besluiten op alle niveaus. Bovendien toont hij aan dat het politieke vermogen van alle medewerkers samen het zelflerend vermogen van de organisatie kan vergroten (en verkleinen).

Uit het voorwoord...

4158-hetebrij-macht