In onze organisaties hebben macht en politiek een slechte naam. Mede hierdoor krijgen ze niet de aandacht die ze verdienen. Ze geven vaker aanleiding tot karikaturen en overdrijving, dan tot serieuze bespreking. Toch spelen ze een doorslaggevende rol in het functioneren van organisaties. Ze bepalen de besluitkracht van de organisatie en het vertrouwen van de mensen die met elkaar moeten samenwerken.

De Politieke Dimensie biedt trainingen, coaching en advies waarmee organisaties, managers en medewerkers hun politieke vermogens verder kunnen ontwikkelen en bijdragen aan een besluitkrachtige, goed functionerende organisatie.

De Politieke Dimensie De Politieke Diensten De Politieke Blog De Politieke Boeken

Fragment Macht en politiek handelen in organisaties

"Dit boek is het resultaat van een lange zoektocht die begon toen ik me rond 1990 als consultant ging verdiepen in het denken van de filosoof J├╝rgen Habermas. Ik wilde zijn theoretische gedachtengoed gaan gebruiken als basis voor een eigen aanbod. Daarvoor moest ik een brug slaan tussen aan de ene kant een doordachte filosofische en theoretische visie en aan de andere kant de dagelijkse praktijk van organisaties.
In 1998 werden de eerste resultaten gebruikt in trainingen op het gebied van projectmanagement. In 2000 verscheen Communicatief Management, tussen macht en communicatie waarin ik het functioneren van macht en communicatie in organisaties systematisch in kaart bracht. Met dit boek koppelde ik feitelijk het gedachtegoed van Habermas aan de praktische gang van zaken in organisaties.

Als consultant ben ik altijd bij bedrijven en organisaties over de vloer blijven komen. Gaandeweg realiseerde ik me steeds beter dat het spel met macht en communicatie, het politieke spel, voor veel mensen grote problemen oplevert. Langzamerhand werd me duidelijk waarom het daarbij gaat, wat de aard en de structuur van het spel is en dat we het spel allemaal meespelen, of we dat nou willen of niet. Bovendien raakte ik doordrongen van het feit dat de omgang met macht en politiek in organisaties een verwaarloosde dimensie is. Ten onrechte, want als we die dimensie negeren, krijgen we een veel te plat beeld van de organisatorische werkelijkheid."