In onze organisaties hebben macht en politiek een slechte naam. Mede hierdoor krijgen ze niet de aandacht die ze verdienen. Ze geven vaker aanleiding tot karikaturen en overdrijving, dan tot serieuze bespreking. Toch spelen ze een doorslaggevende rol in het functioneren van organisaties. Ze bepalen de besluitkracht van de organisatie en het vertrouwen van de mensen die met elkaar moeten samenwerken.

De Politieke Dimensie biedt trainingen, coaching en advies waarmee organisaties, managers en medewerkers hun politieke vermogens verder kunnen ontwikkelen en bijdragen aan een besluitkrachtige, goed functionerende organisatie.

De Politieke Dimensie De Politieke Diensten De Politieke Blog De Politieke Boeken

Martin Hetebrij, Communicatief Management, tussen macht en communicatie.

Alphen aan de Rijn, 2000. Uitgeverij Samsom. prijs: €34,- bestellen

Goede communicatie binnen een organisatie valt of staat met de manier waarop macht functioneert, en vice versa. Communicatief management gaat over de werking en de samenhang van macht en communicatie in organisaties. Werken aan een betere communicatie in een organisatie heeft dan ook alleen zin, als ook de kwaliteit van macht aan de orde komt.
In dit boek laat Martin Hetebrij zien wat macht en communicatie inhouden, hoe zij zich tot elkaar verhouden, met welke kwaliteitscriteria ze te beoordelen zijn en met welke strategieën we de kwaliteit van macht en communicatie verbeteren.

Wat is Communicatief management?

comm management