In onze organisaties hebben macht en politiek een slechte naam. Mede hierdoor krijgen ze niet de aandacht die ze verdienen. Ze geven vaker aanleiding tot karikaturen en overdrijving, dan tot serieuze bespreking. Toch spelen ze een doorslaggevende rol in het functioneren van organisaties. Ze bepalen de besluitkracht van de organisatie en het vertrouwen van de mensen die met elkaar moeten samenwerken.

De Politieke Dimensie biedt trainingen, coaching en advies waarmee organisaties, managers en medewerkers hun politieke vermogens verder kunnen ontwikkelen en bijdragen aan een besluitkrachtige, goed functionerende organisatie.

De Politieke Dimensie De Politieke Diensten De Politieke Blog De Politieke Boeken

Politiek Meesterschap

Vechten en verbinden volgens Nelson Mandela
Amsterdam 2015 - Mediawerf Uitgevers prijs € 29,50 bestellen

 

Wat we van Nelson Mandela kunnen leren

Nelson Mandela (1918 - 2013) is een iconische figuur van onze tijd. Een ideaal van leiderschap. Voor sommigen goddelijk en te ver verwijderd van ons leven om te kunnen navolgen. Mandela bezat politiek meesterschap. Het vermogen om zich niet te laten meeslepen door de dynamiek van een steeds verder escalerende strijd. Want Mandela behield visie en waarden om goed doordachte keuzes te maken. Dat meesterschap maakte het hem mogelijk om met vechten en escaleren te stoppen. Hij deed dat met politiek en moreel vermogen.

Dit boek geeft inzicht in de wijze waarop Mandela politiek handelde, hoe hij omging met de druk van mee- en tegenstanders en hoe hij zijn eigen invloed op hen uitoefende. Hij wist te verbinden waar dat maar mogelijk was, ook over grote tegenstellingen heen. Als er gevochten moest worden, dan vocht hij. Maar wel zo dat mogelijkheden om het gevecht te stoppen in stand werden gehouden. Het lukte hem om in Zuid-Afrika een burgeroorlog te voorkomen en een overgang van vechten naar verbinden mogelijk te maken.


cover politiek meesterschap voor website