In onze organisaties hebben macht en politiek een slechte naam. Mede hierdoor krijgen ze niet de aandacht die ze verdienen. Ze geven vaker aanleiding tot karikaturen en overdrijving, dan tot serieuze bespreking. Toch spelen ze een doorslaggevende rol in het functioneren van organisaties. Ze bepalen de besluitkracht van de organisatie en het vertrouwen van de mensen die met elkaar moeten samenwerken.

De Politieke Dimensie biedt trainingen, coaching en advies waarmee organisaties, managers en medewerkers hun politieke vermogens verder kunnen ontwikkelen en bijdragen aan een besluitkrachtige, goed functionerende organisatie.

De Politieke Dimensie De Politieke Diensten De Politieke Blog De Politieke Boeken

Netwerk en partners

De Politieke Dimensie werkt op veel fronten samen met andere organisaties en dienstverleners. Zo zorgen we enerzijds voor zoveel mogelijk vruchtbare uitwisseling van idee├źn, en anderzijds voor een zo compleet mogelijke dienstverlening.

De Politieke Dimensie heeft een uitgebreid netwerk van senior trainers die niet alleen onze trainingen en workshops verzorgen, maar die ook intensief bijdragen aan ons opleidingsmateriaal.


debaak     management-development

uvh     insights-int


universiteit-utrecht