In onze organisaties hebben macht en politiek een slechte naam. Mede hierdoor krijgen ze niet de aandacht die ze verdienen. Ze geven vaker aanleiding tot karikaturen en overdrijving, dan tot serieuze bespreking. Toch spelen ze een doorslaggevende rol in het functioneren van organisaties. Ze bepalen de besluitkracht van de organisatie en het vertrouwen van de mensen die met elkaar moeten samenwerken.

De Politieke Dimensie biedt trainingen, coaching en advies waarmee organisaties, managers en medewerkers hun politieke vermogens verder kunnen ontwikkelen en bijdragen aan een besluitkrachtige, goed functionerende organisatie.

De Politieke Dimensie De Politieke Diensten De Politieke Blog De Politieke Boeken

Onderzoek en advies

Besluitvorming is de kern van elke organisatie. Organisaties worden immers pas organisaties als niet iedereen zijn eigen gang gaat, maar als het werk van de één samenhangt en bijdraagt aan het werk van de ander en zo aan een gemeenschappelijk product. Organisaties bestaan door eenheid van beleid, en die eenheid komt tot stand door besluitvorming, door communicatie dus, maar ook door macht en door politiek handelen. Wij kunnen organisaties en onderdelen daarvan onderzoeken op hun besluitkracht en op basis daarvan adviseren over de verbetering daarvan. Een mogelijk vervolg kan zijn het gericht vergroten van de politieke competentie van individuen en teams, in de vorm van opleiden en coaching en begeleiding.