In onze organisaties hebben macht en politiek een slechte naam. Mede hierdoor krijgen ze niet de aandacht die ze verdienen. Ze geven vaker aanleiding tot karikaturen en overdrijving, dan tot serieuze bespreking. Toch spelen ze een doorslaggevende rol in het functioneren van organisaties. Ze bepalen de besluitkracht van de organisatie en het vertrouwen van de mensen die met elkaar moeten samenwerken.

De Politieke Dimensie biedt trainingen, coaching en advies waarmee organisaties, managers en medewerkers hun politieke vermogens verder kunnen ontwikkelen en bijdragen aan een besluitkrachtige, goed functionerende organisatie.

De Politieke Dimensie De Politieke Diensten De Politieke Blog De Politieke Boeken

Politieke coaching

Politieke coaching heeft als doel om via individuele of groepsgewijze begeleiding het politieke vermogen van deelnemers op een hoger interactief niveau te brengen. Politiek handelen vindt altijd plaats in interactie met andere spelers en partijen, die allen zelf ook politiek handelend hun doelen nastreven. De ontwikkeling van hoogwaardig politiek vraagt veel praktijkervaring, met al zijn ups en downs. Via een doelgerichte coaching kunnen we individuen en groepen helpen om dat leerproces te versnellen.