In onze organisaties hebben macht en politiek een slechte naam. Mede hierdoor krijgen ze niet de aandacht die ze verdienen. Ze geven vaker aanleiding tot karikaturen en overdrijving, dan tot serieuze bespreking. Toch spelen ze een doorslaggevende rol in het functioneren van organisaties. Ze bepalen de besluitkracht van de organisatie en het vertrouwen van de mensen die met elkaar moeten samenwerken.

De Politieke Dimensie biedt trainingen, coaching en advies waarmee organisaties, managers en medewerkers hun politieke vermogens verder kunnen ontwikkelen en bijdragen aan een besluitkrachtige, goed functionerende organisatie.

De Politieke Dimensie De Politieke Diensten De Politieke Blog De Politieke Boeken

Praktijkontwikkeling

Veel groepen professionals opereren in complexe velden, met veel andere politiek ervaren spelers. Waar dergelijke professionals allen tegen gelijksoortige politieke problemen oplopen, kunnen wij helpen met de ontwikkeling van een politieke ‘best practice’. We passen daarbij een speciaal ontwikkelde leermethodiek toe, waarin de deelnemers de politieke issues vaststellen die ze beter willen aanpakken. Deze issues worden tot leven gebracht via casussen uit de eigen ervaring van de deelnemers. De casussen worden methodisch zo geanalyseerd, dat het mogelijk wordt er samen lering uit te trekken en samen richtlijnen te formuleren voor de aanpak van de issues.