In onze organisaties hebben macht en politiek een slechte naam. Mede hierdoor krijgen ze niet de aandacht die ze verdienen. Ze geven vaker aanleiding tot karikaturen en overdrijving, dan tot serieuze bespreking. Toch spelen ze een doorslaggevende rol in het functioneren van organisaties. Ze bepalen de besluitkracht van de organisatie en het vertrouwen van de mensen die met elkaar moeten samenwerken.

De Politieke Dimensie biedt trainingen, coaching en advies waarmee organisaties, managers en medewerkers hun politieke vermogens verder kunnen ontwikkelen en bijdragen aan een besluitkrachtige, goed functionerende organisatie.

De Politieke Dimensie De Politieke Diensten De Politieke Blog De Politieke Boeken

In Company Trainingen, Workshops en presentaties

Onze basistraining is zeer geschikt in company worden gegeven, toegespitst op de specifieke vragen en behoeften van uw organisatie.

Onze tweedaagse in company trainingen geven we veel aan groepen samenwerkende professionals of teams, al dan niet samen met hun leidinggevenden. Dergelijke trainingen verhogen niet alleen het individuele vermogen van medewerkers. Ze bieden ook een krachtige basis voor het beter organiseren van de onderlinge samenwerking en besluitvorming. Langs deze weg werken we samen aan de verhoging van de kwaliteit van de besluitvorming in uw organisatie.

We bieden onze tweedaagse in company trainingen ook aan groepen aan, die in een gelijksoortige functie werkzaam zijn. Denk aan leidinggevenden, projectmanagers, communicatieadviseurs, beleidsadviseurs, P&O adviseurs. In die trainingen onderzoeken de deelnemers met elkaar de politieke dimensie van hun specifieke functie. De gerichte samenstelling van de doelgroep biedt een mooie basis om niet alleen gezamenlijk te onderzoeken, maar ook om samen te leren de politieke taken in hun specifieke domein beter uit te voeren.

We verzorgen ook presentaties en workshops van een hele of halve dag.

Een succesvolle formule van kennismaken met de politieke dimensie in uw organisatie in een kort tijdsbestek is de combinatie van een korte presentatie, gevolgd door een forumdiscussie met key players uit uw eigen organisatie.

Op basis van een klein aantal voorgesprekken zorgen wij voor een goede interpretatie van de politieke dimensie in uw organisatie en bereiden we een gerichte discussie voor. Dit levert vaak een geanimeerde bijeenkomst op, die enerzijds het onderwerp ‘politiek’ uit de taboesfeer kan halen en anderzijds stof tot nadenken biedt. Wij participeren graag in de nazorg!