Leiderschap behoeft goede macht

Leiderschap behoeft goede macht

Macht moet bespreekbaar worden Macht in organisaties schept een krachtenveld, dat bepalend is voor hun (on-) stuurbaarheid en hun verbeterpotentieel. Macht is een managementprobleem, dat alle aandacht verdient. Macht moet gewoon worden en dus bespreekbaar. De inzet...
Moeders en macht

Moeders en macht

Macht speelt overal, in organisaties, maar evenzeer in de privéwereld, en in de interactie tussen privéwereld en organisaties. Zoals tussen scholen met hun leerlingen en de ouders daarvan. Een zoontje van Ans in de vierde groep, Peter is een energiek jongetje, een...