ORGANISATIEMACHT OP DE ORGANISATIEAGENDA

Macht bespreekbaar maken

Ik wil een breed gesprek op gang brengen over macht in organisaties. Dat moet macht uit de negatieve hoek krijgen en bespreekbaar maken. Dat is hard nodig. Macht is altijd aanwezig en ook nodig om knopen door te hakken, grenzen te stellen en richting te geven. Als zonder aandacht en overleg wordt gebruikt dan verandert het van een constructief middel in een destructieve kracht. Wat maar al te veel gebeurt in onze Nederlandse organisaties. Dat kan veranderen, als macht bespreekbaar wordt gemaakt, en daarmee ook meer stuurbaar.

Iedereen speelt mee

De omgang met macht bestaat niet alleen uit het top-down organiseren of hanteren van macht. Ze kent ook een bottom-up beweging, macht mobiliseren, verzet tegen druk en inperking. Formele en informele macht in alle lagen kunnen elkaar tegenwerken, maar ook elkaar steunen. In de omgang met macht spelen zowel bestuur, management als de professionals een eigen rol, elk met mogelijkheden tot constructieve of juist destructieve bijdragen.

In gesprek met bestuurders, managers en professionals

Ik wil daarom in gesprek met zowel bestuurders, managers als professionals. Ik hoop van ieder verhalen te krijgen, over hun ervaringen met constructieve en destructieve macht, over hun pogingen om daarmee om te gaan, de moeite ervan, de boosheid die het op kan roepen, maar ook de vreugde en het spelplezier. De verhalen kunnen ervaringen verwoorden met destructieve macht. Ik wil ook een beeld krijgen van pogingen om macht op een constructieve wijze te benutten. Ik ben benieuwd naar verhalen over pogingen om destructieve machtsverhoudingen te beëindigen, om los te komen van de kluisters van wantrouwen en politieke spelletjes, die vechtende partijen vaak gevangen zijn gaan houden. Wie dat probeerden en wie dat wel of juist niet lukte, dat zijn de mensen waarvan wij te leren hebben.

Verhalen als basis

Ik nodig ieder die ervaringen met macht heeft uit om mij leerzame verhalen te vertellen over eigen ervaringen met macht. Mijn e-mailadres: martin@depolitiekedimensie.nl.

Ik wil die verhalen analyseren en er de lessen uithalen, die wij met elkaar nodig hebben om de macht in te tomen en constructief te maken. Ik ben daartoe in staat, omdat ik gedurende meer dan een kwart eeuw de denkbeelden, de middelen en het vermogen heb ontwikkeld om dat te kunnen. Ik wil nu oogsten. Dat kan door samen met jullie de macht en machtservaringen uit jullie praktijk te bespreken, er samen van te leren en samen een weg vinden om macht kleiner te krijgen en te houden.

Mijn commentaar als vervolg

Als iemand met een verhaal komt, dan zal ik altijd reageren op verteller. Waar dat voor het leren zinvol is, zal ik delen ervan gebruiken, en daar mijn commentaar op geven in de vorm van blogs. Ik zal die in elk geval publiceren op de website www.depolitiekediemensie.nl. Elk blog zal bestaan een verhaal uit de praktijk, waarop ik vervolgens commentaar lever. Ik zal steeds op linkedin aangeven als er een nieuw blog is. Op wat langere termijn wil ik al die verhalen en commentaren verwerken tot grotere overzichten. Ook dat zo veel mogelijk in gesprek.

Veiligheid en anonimiteit

Verhalen over macht in een organisatie zijn nooit neutraal. Ze geven altijd betekenis, geven oordelen of lokken die uit. Worden ze openbaar, dan kunnen ze schade toebrengen, aan de verteller, maar ook aan de mensen en de organisatie waarover wordt verteld. Dat tast de veiligheid aan die nodig is om tot constructieve gesprekken over macht te komen. Om dat te voorkomen wil ik uitgaan van een aantal regels:

  • Verhalen die ik krijg toegestuurd zijn vertrouwelijk,
  • Verhaalelementen die via blogs naar buiten gaan met mijn commentaar moeten altijd de goedkeuring hebben van de verteller van het verhaal,
  • Anonimiteit is daarbij regel, anonimiteit van de organisatie, van de verteller en van de mensen waarover wordt verteld.
  • Over afwijkingen daarvan moeten verteller en ik het met elkaar eens zijn.

Uiteraard streef ik er ook naar om grotere overzichten te maken, die ieder kunnen helpen om zelf of samen anderen de omgang met macht te verbeteren en constructiever te maken. Hoe meer mensen meedoen en meedenken, des te meer wordt het doel bereikt om organisatiemacht zo op de organisatieagenda te krijgen, dat velen ervan kunnen profiteren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie :