De positieve kracht van macht

Ruimte creëren, richting geven, grenzen stellen, knopen doorhakken

Verbinden, vechten en herstellen

Verbinden en vreedzaam vechten als regel, strategisch vechten als het moet en herstellen als het kan of nodig is. Dit kunnen we leren van Nelson Mandela.

Een goed besluit is het halve werk

Een goed besluit is op tijd genomen, goed doordacht, wordt daadwerkelijk uitgevoerd en blijkt van waarde in de praktijk

Politiek kun je leren

Trainen, coachen en online

DOORDACHT

Wie invloed uitoefent doet dat in interactie met anderen. Mensen leren dat spel vanaf hun jeugd, ‘mama mag ik een ijsje, papa vindt het goed’. Ze ontwikkelen in de loop van de jaren vaste, niet bewuste gewoontes. Wil je jouw politiek spel meer kwaliteit geven, dan is het zaak om te leren om het eigen spel meer doordacht te leren spelen.
Wij helpen je om je arsenaal aan beïnvloedingsgewoontes uit te breiden en te verrijken met nieuwe alternatieven.

ONAFHANKELIJK

Met het uitoefenen van invloed speel je mee in het politieke spel. Dat doe je altijd vanuit jouw positie om iets voor elkaar te krijgen. Dat doen ‘de anderen’ natuurlijk ook! Zij proberen ook weer jou te beïnvloeden. Hoe minder bewust jij je spel speelt, des te meer loop je het gevaar speelbal in het spel van anderen te worden. Wij helpen je om zo doordacht en onafhankelijk mogelijk je eigen keuzes te maken. Wees geen speelbal en wordt speler!

VERANTWOORD

Invloed uitoefenen vraagt keuzes, die niet neutraal zijn en roepen vragen en kritiek op. Dat kan zomaar leiden tot politieke spelletjes, waar mensen achter elkaar om proberen hun eigen invloed te vergroten en die van anderen uit te schakelen. Een belangrijk middel voor behoud of herstel van vertrouwen is het zich verantwoorden voor gemaakte keuzes. De morele dimensie van politiek handelen raakt aan het maken van verantwoorde keuzes.

ONS AANBOD

Al onze diensten vind je hier

POLITIEK MEESTERSCHAP ONLINE

Onze online cursus ontwikkelt je grip op het politieke spel in al zijn facetten. We maken een verbinding tussen de ‘ambachtelijke’ kant van politiek handelen professionaliteit) en de daarmee onlosmakelijk verbonden moraliteit. Je wordt beter en slimmer in het bereiken van gestelde doelen, zonder te hoeven inleveren op je normen en waarden ten aanzien van de omgang met anderen en organisaties. We leiden je langs de belangrijkste begrippen en inzichten en dat kun je allemaal op je zelfgekozen tijd en plaats doen. Lees verder!

MANDELA ALS LEERMEESTER

Politiek is overal. Overal waar mensen proberen elkaar te beïnvloeden. Niet alleen in de ‘echte’ politiek, maar ook in organisaties en in onze privéwereld. Kijk maar eens hoe kinderen met elkaar omgaan, volwassenen niet te vergeten. Het elkaar beïnvloeden kan in verbinding plaatsvinden, of licht vechtend, maar soms ook in harde confrontaties. Politiek kan het slechtste, maar ook het beste in mensen oproepen. Lees verder!

DE KUNST VAN HET BEÏNVLOEDEN

Deze online cursus is een logisch vervolg op de moraliteit en politieke weerbaarheid uit Leren van Mandela en focust op de ‘ambachtelijke’ kant van politiek handelen. We noemen dat politieke professionaliteit. Je wordt beter en slimmer in het bereiken van gestelde doelen, zonder te hoeven inleveren op je normen en waarden ten aanzien van de omgang met anderen en organisaties. We leiden je langs de belangrijkste begrippen en inzichten en dat kun je allemaal op je zelfgekozen tijd en plaats doen. Lees verder!

POLITIEK MEESTERSCHAP

Politiek in onze organisaties is het spel dat we ‘spelen’ om dingen voor elkaar te krijgen. Of je nu leidinggevende bent, adviseur of professional, je hebt er mee te maken. Word je daarbij een speelbal van de golven en word je meegenomen of word jij de surfer die de golven meester is en weet in te zetten om te komen waar hij wil komen? Je doelen bereiken op een manier die ook plezier geeft en die aansluit bij je eigen normen en waarden? Lees verder!

COACHING OP POLITIEK MEESTERSCHAP

Je kunt als aanvulling op onze trainingen, maar ook in plaats van onze trainingen, een individueel coachtraject met ons aangaan. Het biedt je bij uitstek de ruimte voor je eigen praktijksituaties en je eigen uitdagingen daarbij. Het is aantrekkelijk om in een ruimer tijdsbestek dan een training te werken aan het verdiepen van je politieke competentie. Ieder coachtraject is maatwerk, uiteraard! Lees verder!

WORKSHOPS EN PRESENTATIES

Naast onze reguliere programma’s verzorgen we ook presentaties en workshops van een hele of halve dag. In onderling overleg stemmen we dan de inhoud af op uw vragen. Een succesvolle formule van kennismaken met de politieke dimensie in uw organisatie in een kort tijdsbestek is de combinatie van een korte presentatie, gevolgd door een forumdiscussie met key players uit uw eigen organisatie. Lees Verder!

ONS TEAM

MARTIN HETEBRIJ

Martin Hetebrij (1942) was jarenlang als methodoloog verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, waar hij in 1983 promoveerde. Sinds 1989 werkt hij als zelfstandig consultant en trainer op het gebied van Human Resources Management in grote en kleine bedrijven in verschillende sectoren. Vanaf 1990 ontwikkelde hij het concept van communicatief management, over de werking van macht en communicatie in organisaties.

FRED VERMEULEN

Fred Vermeulen (1960) studeerde Pedagogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar hij afstudeerde als onderwijskundige. Hij werkte jarenlang als projectleider, adviseur en trainer voor verschillende organisaties. Van 2000 tot de zomer van 2005 werkte hij als manager bij (Getronics) PinkRoccade Educational Services waar hij verantwoordelijk was voor het project- en programmamanagementteam.

PUBLICATIES

Bekijk al onze publicaties!

POLITIEK MEESTERSCHAP


Politiek in onze organisaties is het spel dat we ‘spelen’ om dingen voor elkaar te krijgen.

EEN GOED BESLUIT IS HET HALVE WERK


Wat maakt van samenwerkende mensen een organisatie? Het antwoord is: besluitvorming.

MACHT EN POLITIEK HANDELEN


Macht en politiek behoren tot de harde kern van elke organisatie. Of men dat nu wil of niet.

COMMUNICATIEF MANAGEMENT


Communicatief management draait om communicatie en macht: de twee pijlers waarop een organisatie functioneert.