De positieve kracht van macht

Macht hoeft niet te onderdrukken, het kan ook richting geven, ruimte bieden, grenzen stellen en knopen doorhakken.

Een goed besluit is het halve werk

Juist bij besluitvorming is macht van groot belang. Wil je macht verbeteren, doe je dat via besluitvorming.

Goede macht vraagt inzet van bestuur, management en professionals.

Ieder kan op zijn manier positief bijdragen aan goede macht, ieder kan dat ook belemmeren.

Maak macht bespreekbaar

Geef haar de aandacht die haar toekomt, beteugel haar, anders zal ze haar eigen loop nemen.

ONS IDEAAL

Wij willen bijdragen aan beteugelde macht in besluitvaardige organisaties, waar ieder zijn inbreng kan hebben, maar waarin macht ook heldere structuren schept en richting geeft. Dat is niet gemakkelijk, er zijn tegenkrachten werkzaam. Macht staat niet echt op de managementagenda. Macht wordt in Nederland eerder genegeerd dan besproken. Juist daardoor wordt ze niet beteugeld, wordt ze destructief, met als gevolg nog meer afkeer en negatie. Een vicieuze cirkel waarin macht onbeteugeld zijn gang kan blijven gaan.

Goede communicatie en goede macht zijn de twee ‘benen’ waarop samenwerking moet lopen. Ze hebben elkaar nodig. Macht moet richting geven aan effectief communiceren. Communicatie moet ervoor zorgen dat macht goed wordt gebruikt. Met de communicatie zit het wel goed. Nederland is een communicerend land geworden. Op één been kun je echter niet lopen. Als we onze omgang met macht leren beteugelen kunnen we pas echt profiteren van ons Nederlandse communicatieve vermogen.

HOE GAAN WE TE WERK

1) We bieden ondersteuning aan organisaties

Om de machtsfunctie te verbeteren richten we ons op drie belangrijke partijen in organisaties, (1) bestuurders en toezichthouders, (2) leidinggevenden/managers en (3) professionals. Elk van deze drie kan veel bijdragen aan de besturing van macht, elk van deze drie heeft ook een groot storingsvermogen. Wij bieden heel praktische ondersteuning aan, passend bij elk van deze groepen. Dat kan op korte termijn al veel opleveren.

2) We onderzoeken macht in organisaties

We verrichten onderzoek. Martin Hetebrij voert dit uit in gesprek met vele mensen uit de organisatiepraktijk, uit alle drie genoemde partijen. Dat wordt een boek, werktitel: goede macht in besluitvaardige organisaties. Dat boek moet enerzijds een beeld geven van het functioneren van slechte macht en tegenwerkende onderstromen, en anderzijds van praktische pogingen om tot herstel van vertrouwen. We willen zo leerervaringen met de inzet van macht uit de organisatiepraktijk breed beschikbaar maken.

WAT GEVEN WE AANDACHT

Wie macht in een organisatie wil beteugelen en sturen moet zich richten op de besluitvorming, niet alleen aan de top, maar op alle niveaus, tot diep in de organisatie. Juist in besluitvorming speelt macht een centrale rol. Wie besluitvorming doordacht en verantwoord inricht beteugelt tegelijk de macht die nodig is om richting te geven, grenzen te stellen en knopen door te hakken. Waar besluitvorming onvoldoende aandacht krijgt ontwikkelt zich al snel een machtsspel, waar niemand meer controle over heeft en ieder de last van ervaart

Hoe Remkes de discussie over stikstof uit het slop trok

De protesten over het stikstofbeleid bereikten afgelopen zomer een kookpunt, en Johan Remkes wordt gevraagd de zaak uit het slob te trekken. Op 6 oktober presenteert hij een ‘denklijn’ en een aanpak waar – tot ieders verbazing – eigenlijk alle partijen zich in kunnen vinden.
Hoe heeft hij dat gedaan? Is hij inderdaad een tovenaar die de boeren paaide met stroop – zoals media meldden – of ligt er iets anders aan het succes ten grondslag?
In deze blog wil ik laten zien dat Remkes niet tovert, maar doordacht te werk gaat en zorgvuldig omgaat met macht. We lopen de 9 aandachtspunten langs die Martin Hetebrij en Fred Vermeulen hanteren voor het maken van keuzes bij een doordachte besluitvorming.

Lees meer
Professionals

Professionals en macht

Als deskundige professional moet je allereerst zorgen voor een goede inhoudelijke inbreng bij het voorbereiden en uitvoeren van besluiten. Je bent een specialist, die goed moet beseffen dat jouw kennis altijd beperkt is. Tegelijk spelen bij belangrijke keuzes ook serieuze belangen mee, die eigen oplossingen vragen, buiten bereik van jouw deskundigheid. Als je een ervaren…

Lees meer
Leidinggevenden en managers

Leiderschap en macht

Als leidinggevende of manager moet je leiding kunnen geven aan besluitvormingsprocessen waarin jij de beslisser bent. Jij moet voor zover binnen jouw vermogen, meewerken aan het vergroten van besluitvaardigheid en het beteugelen van macht. Je hebt daarbij te maken met je eigen team, maar ook met een omgeving, de  hiërarchie boven je en collega leidinggevenden.…

Lees meer

ONS AANBOD

Al onze diensten vind je hier

Ons aanbod richt zich op het verbeteren van besluitvorming en het beteugelen van macht daarin. Bij de zorg voor besluitvorming gaat het om drie partijen, die elk een eigen invloed hebben, die elk niet zonder elkaar kunnen, willen ze echt iets bereiken. Elke partij moet kunnen bij dragen aan het beteugelen van macht en het vergroten van besluitvaardigheid. Elke partij moet de goede werkwijzen ontwikkelen en anderen bijstellen. Het onderstaande biedt een overzicht van ons aanbod. Lees verder!

GESPREKSPARTNER BIJ VISIEONTWIKKELING

Wie in de eigen organisatie allerlei ongestuurde machtsprocessen wil beteugelen, moet allereerst een nieuw en praktisch begin maken met beter gestuurde besluitvorming en met een meer doordachte en bespreekbare inzet van macht. Dat vraagt direct aanvullend een herstel van onderling vertrouwen, dat in de loop van voorgaande jaren bij velen in de organisatie is afgenomen. Wil je als leidinggevende of bestuurders daar iets aan doen, dan heb je een verhaal nodig, waar je echt achter staat en dat je goed doordacht hebt. Lees verder!

ADVISEREN BIJ BESLUITVORMING

Wij hebben niet alleen een visie ontwikkeld op besluitvorming en macht, maar ook belangrijke middelen om die op een systematische en heel praktische manier te verbeteren. We hebben een besluitvormingsmodel, dat als management-instrument kan worden gebruikt om concrete besluitvormingsprocessen te plannen en uit te voeren. Lees verder!

COACHING OP POLITIEK MEESTERSCHAP

Je kunt als aanvulling op onze trainingen, maar ook in plaats van onze trainingen, een individueel coachtraject met ons aangaan. Het biedt je bij uitstek de ruimte voor je eigen praktijksituaties en je eigen uitdagingen daarbij. Het is aantrekkelijk om in een ruimer tijdsbestek dan een training te werken aan het verdiepen van je politieke competentie. Ieder coachtraject is maatwerk, uiteraard! Lees verder!

WORKSHOPS EN PRESENTATIES

Naast onze reguliere programma’s verzorgen we ook presentaties en workshops van een hele of halve dag. In onderling overleg stemmen we dan de inhoud af op uw vragen. Een succesvolle formule van kennismaken met de politieke dimensie in uw organisatie in een kort tijdsbestek is de combinatie van een korte presentatie, gevolgd door een forumdiscussie met key players uit uw eigen organisatie. Lees Verder!

CURSUS EEN GOED BESLUIT IS HET HALVE WERK

Deze cursus is zeer geschikt voor een in company-training, die bijdraagt aan een betere besluitvorming, aan de groei van besluitvaardigheid en de beteugeling van macht. In deze cursus leren de deelnemers om als beslisser of regisseur besluitvormingsprocessen te plannen en het benodigde machtsspel daarin een effectieve, transparante en geaccepteerde plaats te geven. Door die cursus gezamenlijk te volgen ontwikkelen ze een gedeelde visie en taal, die helpt om besluitvorming en het machtsspel daarin een brede basis in de organisatie te geven. Lees verder!

CURSUS POLITIEK MEESTERSCHAP

Politiek in onze organisaties is het spel dat we ‘spelen’ om dingen voor elkaar te krijgen. Of je nu leidinggevende bent, adviseur of professional, je hebt er mee te maken. Word je daarbij een speelbal van de golven en word je meegenomen of word jij de surfer die de golven meester is en weet in te zetten om te komen waar hij wil komen? Je doelen bereiken op een manier die ook plezier geeft en die aansluit bij je eigen normen en waarden? Lees verder!

POLITIEK MEESTERSCHAP ONLINE

Onze online cursus ontwikkelt je grip op het politieke spel in al zijn facetten. We maken een verbinding tussen de ‘ambachtelijke’ kant van politiek handelen professionaliteit) en de daarmee onlosmakelijk verbonden moraliteit. Je wordt beter en slimmer in het bereiken van gestelde doelen, zonder te hoeven inleveren op je normen en waarden ten aanzien van de omgang met anderen en organisaties. We leiden je langs de belangrijkste begrippen en inzichten en dat kun je allemaal op je zelfgekozen tijd en plaats doen. Lees verder!

DE KUNST VAN HET BEINVLOEDEN

Deze online cursus is een logisch vervolg op de moraliteit en politieke weerbaarheid uit Leren van Mandela en focust op de ‘ambachtelijke’ kant van politiek handelen. We noemen dat politieke professionaliteit. Je wordt beter en slimmer in het bereiken van gestelde doelen, zonder te hoeven inleveren op je normen en waarden ten aanzien van de omgang met anderen en organisaties. We leiden je langs de belangrijkste begrippen en inzichten en dat kun je allemaal op je zelfgekozen tijd en plaats doen. Je ontwikkelt en verdiept je professionaliteit aan de hand van de Deense serie Borgen, voor het morele domein bieden we een boeiende inkijk op het handelen van Nelson Mandela en wat we van hem kunnen leren. Lees verder!

LEREN VAN MANDELA ONLINE

Deze cursus richt zich op het vergroten van je politiek-morele weerbaarheid: het vermogen dat je nodig hebt om tegen druk van anderen en de omgeving in je eigen morele koers te kiezen en te behouden, zonder in te boeten aan effectiviteit. Ze maakt je een meer zelfstandige speler en minder een ongewilde en onbewuste speelbal in het spel van anderen. Lees verder!

ONS TEAM

Martin 1x

MARTIN HETEBRIJ

Martin Hetebrij (1942) was jarenlang als methodoloog verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, waar hij in 1983 promoveerde. Sinds 1989 werkt hij als zelfstandig consultant en trainer op het gebied van Human Resources Management in grote en kleine bedrijven in verschillende sectoren. Vanaf 1990 ontwikkelde hij het concept van communicatief management, over de werking van macht en communicatie in organisaties.

Fred 1x

FRED VERMEULEN

Fred Vermeulen (1960) studeerde Pedagogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar hij afstudeerde als onderwijskundige. Hij werkte jarenlang als projectleider, adviseur en trainer voor verschillende organisaties. Van 2000 tot de zomer van 2005 werkte hij als manager bij (Getronics) PinkRoccade Educational Services waar hij verantwoordelijk was voor het project- en programmamanagementteam.