Professionals en macht

Als deskundige professional moet je allereerst zorgen voor een goede inhoudelijke inbreng bij het voorbereiden en uitvoeren van besluiten. Je bent een specialist, die goed moet beseffen dat jouw kennis altijd beperkt is. Tegelijk spelen bij belangrijke keuzes ook serieuze belangen mee, die eigen oplossingen vragen, buiten bereik van jouw deskundigheid. Als je een ervaren professional bent moet je daarmee kunnen omgaan. Dat is niet eenvoudig, je moet een politiek spel kunnen spelen, dat niet zo maar te combineren is met de inhoudelijke taak, die al je aandacht vraagt.

Wat moet je kunnen om jouw professionaliteit te  combineren met het invloedspel, dat je ook nodig hebt?

  • Je moet enerzijds recht kunnen doen aan allerlei belangen, en anderzijds aan andere invalshoeken vanuit professionele deskundigheden buiten jouw specialisme.
  • Je moet zich hebben op de besluitvormingsprocessen, waarbinnen jij één van de medespelers bent en je moet zorgen voor jouw inbreng, eventueel door bijstelling van het proces.
  • Je moet als dat nodig is mee kunnen spelen in een politiek spel, waarin je speelbal kunt worden en daardoor niet meer de professionele inbreng kunt hebben die nodig is.

Als jij jouw professionaliteit wilt aanvullen met het politieke vermogen dat nodig is om bij te dragen aan besluitvormingsprocessen en het machtsspel daarin, dan kunnen wij je daarbij helpen. Kijk naar ons aanbod.

Categorie :