Publicaties

POLITIEK MEESTERSCHAP


Politiek Meesterschap, vechten en verbinden volgens Mandela
Amsterdam, Mediawerf, 2015

 

Mandela is een iconische figuur van onze tijd, een ideaal van leiderschap, bijna te goed en te ver verwijderd van het leven in onze maatschappij om navolgbaar te zijn. Dit boek wil Mandela wat dichterbij halen en zijn navolgbaarheid vergroten. Het geeft daartoe inzicht in de wijze waarop Mandela politiek handelde, hoe hij omging met de druk van mee- en tegenstanders, hoe hij zijn eigen invloed op hen uitoefende. Hij wist te verbinden waar dat maar mogelijk was, ook over grote tegenstellingen heen. Als er gevochten moest worden met vijandige tegenstanders, dan vocht hij, maar wel zo, dat mogelijkheden om het gevecht te stoppen in stand werden gehouden. Zo lukte het hem om in de Zuid-Afrikaanse maatschappij zeer vijandig en doorgaande gevechten te laten stoppen, een burgeroorlog te voorkomen en een overgang van vechten naar verbinden mogelijk te maken.

Mandela bezat politieke meesterschap, het vermogen om zich niet te laten meeslepen door de dynamiek van een niet ophoudende, steeds verder escalerende strijd, de eigen visie en waarden te behouden, om eigen, zelf doordachte keuzes te maken. Dat politieke meesterschap maakte het hem mogelijk om, meer flexibel dan anderen, de historische mogelijkheid te grijpen om met vechten en escaleren te stoppen. Om dat te bereiken had hij zowel politiek als zijn moreel vermogen nodig.

Politiek en moreel vermogen zijn leerbaar, ook zonder het niveau van Mandela te bereiken. Ze zijn ook toepasbaar in de context van onze maatschappij, in onze politiek en in onze organisaties. We kunnen echt van Mandela leren.

Het boek ‘Politiek Meesterschap’ is een nieuwe stap in een programma, Communicatief Management, waar Martin Hetebrij vanaf 1990 aan werkte. Binnen dat programma gaf hij een steeds verdere uitwerking aan een theorie over de werking van macht en communicatie. Dit deed hij op basis van ervaringen en verhalen, die hij in het kader van advies, onderzoek en vooral trainingen als materiaal uit de dagelijkse praktijk kreeg aangereikt. 

Ook dit boek is op Nyenrode gepresenteerd. Wil je de sfeer proeven bekijk dan de volgende video.

Play Video
1546603904

Aanbod

Overzicht aanbod

Overzicht van ons aanbod

Gesprekspartner

Gesprekspartner bij visieontwikkeling

Advisering bij besluitvorming

Advisering bij besluitvorming

Coaching

COACHING OP POLITIEK MEESTERSCHAP

Fred op Nyenrode

WORKSHOPS EN PRESENTATIES

Goed begin

Cursus een goed besluit is het halve werk

des

CURSUS POLITIEK MEESTERSCHAP

afbeelding PM online

POLITIEK MEESTERSCHAP ONLINE

DE KUNST VAN HET BEÏNVLOEDEN

DE KUNST VAN HET BEÏNVLOEDEN ONLINE

Mandela als leermeester

MANDELA ALS LEERMEESTER ONLINE

MEER WETEN OVER ONS?

Neem dan contact op!