Cursus een goed besluit is het halve werk

Goed begin

Cursus een goed besluit is het halve werk

Deze cursus is zeer geschikt voor een in company-training, die bijdraagt aan een betere besluitvorming, aan de groei van besluitvaardigheid en de beteugeling van macht. In deze cursus leren de deelnemers om als beslisser of regisseur besluitvormingsprocessen te plannen en het benodigde machtsspel daarin een effectieve, transparante en geaccepteerde plaats te geven. Door die cursus gezamenlijk te volgen ontwikkelen ze een gedeelde visie en taal, die helpt om besluitvorming en het machtsspel daarin een brede basis in de organisatie te geven.

Voorwaarde voor succes is bereidheid van de betrokkenen om zo’n werkwijze te ontwikkelen en voldoende openheid, om ervaringen en probeersels met elkaar te bespreken en te delen. Dat kan ook consequenties hebben voor de samenstelling van een groep deelnemers.

Doelstelling:

Verbetering van de kwaliteit van besluitvorming waarin de deelnemers participeren als beslisser of regisseur. We beogen daarmee voor de deelnemers de volgende doelen.

Verhoging van de inhoudskwaliteit van besluitvorming: processen die goed verdeelde ruimte geven voor de inbreng van relevante betrokkenen en belanghebbenden, met goed doordachte besluiten al gevolg.
Verhoging van de besluitkracht van besluitvorming: processen die volgens plan verlopen, uitlopend op besluiten die volgens plan en afspraak worden uitgevoerd.
Verhoging van de proceskwaliteit van besluitvorming: processen waar macht doordacht en geaccepteerd wordt ingezet, waar de betrokkenen en elkaar en de leiding vertrouwen.

Werkwijze:

Groepen tussen 8 en 12 personen
Allen krijgen voorbereidingsopdracht
1 dagdeel bespreking en toepassing van besluitvormingsmodel
Deelnemers passen model toe in eigen praktijk
Intervisie voor bespreking ervaringen
Keuzemogelijkheid: aanvullende politieke coaching

MEER WETEN OVER ONS?

Neem dan contact op!