CURSUS POLITIEK MEESTERSCHAP

CURSUS POLITIEK MEESTERSCHAP

Politiek in onze organisaties is het spel dat we ‘spelen’ om dingen voor elkaar te krijgen. Of je nu leidinggevende bent, adviseur of professional, je hebt er mee te maken. Word je daarbij een speelbal van de golven en word je meegenomen of word jij de surfer die de golven meester is en weet in te zetten om te komen waar hij wil komen? Je doelen bereiken op een manier die ook plezier geeft en die aansluit bij je eigen normen en waarden? Dat kan!

Naast onze online training Politiek Meesterschap bieden we ook een klassikale in company training aan. In deze beschrijving geven we een beeld van de 3-daagse variant, maar in onderling overleg stemmen we het programma uiteraard af op uw specifieke wensen.

Met de training Politiek Meesterschap krijg je de kans om te leren van Nelson Mandela, want zijn politiek handelen vormt hier de basis. Als geen ander bezat Mandela wat wij politiek meesterschap noemen. Hij liet zich niet meeslepen door de dynamiek van een steeds verder escalerende strijd. Hij behield visie en waarden om goed doordachte keuzes te maken. Dit meesterschap maakte het hem mogelijk om te verbinden als het kon, te vechten als het moest en te herstellen waar de mogelijkheid zich voordeed. Dat alles deed hij met politiek en moreel vermogen. Wij bieden met deze training de mogelijkheid om je eigen ‘meesterschap’ vorm te geven, samen met collega’s en op basis van eigen casuïstiek.

HOE ZIET HET PROGRAMMA ER UIT?

Opzet

Politiek Meesterschap bestaat twee modulen, waarbij de eerste module bestaat uit twee aaneengesloten dagen en de tweede module van 1 dag vindt 3 à 4 weken later plaats.

Voorafgaand

Voorafgaand aan de training wordt iedereen uitgenodigd om een beperkt aantal pagina’s te lezen (leveren we digitaal als pdf aan) en tevens een casus te formuleren, die raakt aan de omgang met het eigen team en/of omgeving. Deze zelf te verwoorden casus dient als werkmateriaal tijdens de training. Tussen module 1 en 2 kan dan verder worden gewerkt aan deze casus (waar mogelijk in subgroepen) en in het middagprogramma van module 2 wordt dan gesprekken met een acteur geoefend, die direct relateert aan de eigen casus en dus de eigen praktijk.

VOOR WIE?

Politiek in onze organisaties is het spel dat we ‘spelen’ om dingen voor elkaar te krijgen. Of je nu leidinggevende bent, adviseur of professional, je hebt er mee te maken. Word je daarbij een speelbal van de golven en word je meegenomen of word jij de surfer die de golven meester is en weet in te zetten om te komen waar hij wil komen? Je doelen bereiken op een manier die ook plezier geeft en die aansluit bij je eigen normen en waarden? Dat kan!

Naast onze online training Politiek Meesterschap bieden we ook een klassikale in company training aan. In deze beschrijving geven we een beeld van de 3-daagse variant, maar in onderling overleg stemmen we het programma uiteraard af op uw specifieke wensen.

Met de training Politiek Meesterschap krijg je de kans om te leren van Nelson Mandela, want zijn politiek handelen vormt hier de basis. Als geen ander bezat Mandela wat wij politiek meesterschap noemen. Hij liet zich niet meeslepen door de dynamiek van een steeds verder escalerende strijd. Hij behield visie en waarden om goed doordachte keuzes te maken. Dit meesterschap maakte het hem mogelijk om te verbinden als het kon, te vechten als het moest en te herstellen waar de mogelijkheid zich voordeed. Dat alles deed hij met politiek en moreel vermogen. Wij bieden met deze training de mogelijkheid om je eigen ‘meesterschap’ vorm te geven, samen met collega’s en op basis van eigen casuïstiek.

RESULTATEN
 • Je hebt inzicht in het complexe politieke krachtenveld
 • je kunt je eigen koers uitzetten in jouw omgeving
 • Je hebt inzicht in de rol die jij in het politieke spel wilt innemen
 • Je krijgt meer grip op je eigen vermogen tot vechten en verbinden
 • Je weet hoe je jouw denken en intuïtie optimaal in kunt zetten in je groei naar politiek meesterschap
 • Door dit programma met collega’s te doorlopen ontwikkel je met elkaar de mogelijkheid om de vertaling naar de eigen praktijk naar een hoger niveau te tillen
HET MEESTERSCHAPSMODEL

Het raamwerk van Politiek Meesterschap wordt gevormd door ons Meesterschapsmodel, waarin we politiek vermogen, integriteit èn realiteitszin met elkaar verbinden. Centrale begrippen als vechten, verbinden, macht en communicatie vinden daar hun logische plek en lopen als een rode lijn door het programma.

VECHTEN EN VERBINDEN

In de training komen een aantal belangrijke vragen aan de orde. Doe ik mee aan het huidige spel dat gespeeld wordt? Hoe creëer ik mijn spel en hoe maak ik mij dat eigen? Hoe oefen ik meer invloed uit? De focus in het programma ligt dus op je eigen rol en kwaliteiten in de organisatie, handelend vanuit eigen normen en waarden.

POLITIEK EN MACHT

De woorden ‘politiek’ en ‘macht’ hebben vaak een negatieve lading. De omgang met politiek en macht in bedrijven kunnen immers ontaarden in een sluw politiek (ratten)spel, dat mens en organisatie beschadigt. Juist vanwege het risico vraagt politiek handelen de nodige aandacht en zorg. Hoe ga jij om met het machtspolitieke spel? Hoe breng je besluiten tot stand? Hoe beïnvloed je beslissers en neutraliseer je tegenwerking? Hoe kun je politiek effectief en verantwoord handelen? We bieden je middelen en laten je de mogelijkheden zien om slagvaardig om te gaan met het politieke speelveld in jouw organisatie!

MODULE 1
Dag 1 – ochtend
 • kennismaken met elkaar en met het Meesterschapsmodel
 • de concepten macht en communicatie, vechten en verbinden en de vertaalslag naar de eigen vraagstelling

 Dag 1 – middag

 • anticiperen en plannen
 • introductie actiemodel als kern van politiek handelen
 • toepassen op eigen casuïstiek

 Dagdeel 2 – ochtend

 • hoe ziet mijn arena eruit: politieke constellatie
 • waar en hoe sta ik in de arena: mijn strategische positie en mijn strategische netwerk

 Dagdeel 2 – middag

 • intervisie op basis van de eigen cases
 • maken van politieke actieplannen
 • vreedzaam en vijandig vechten
 • vooruitblik: opdracht op weg naar module 2
TUSSENMODULE 1 & 2

Deelnemers werken aan hun eigen casus en krijgen tevens enig leeswerk mee om een aanvullende opdracht te maken. Deze opdracht werkt als verdieping en beklijving van de onderwerpen uit de eerste module en vormen een opstap naar de tweede module.

MODULE 2

Delen van ervaringen en terugkoppeling op wat een ieder aan de eigen casus heeft gedaan.
Voorbereiden van de gesprekken met de acteur in de middag.
Echt oefenen met vechten en verbinden (in een rollenspel met een acteur).
Je verbindt je politieke vermogen aan je morele vermogen.
Je krijgt zicht op je verdere ontwikkeling richting politiek meesterschap.

MEER WETEN OVER ONS?

Neem dan contact op!