Publicaties

EEN GOED BESLUIT IS HET HALVE WERK

 

Een goed besluit is het halve werk – van politieke spelletjes tot excellente besluitvorming
Assen, van Gorcum, 2011


Wat maakt van samenwerkende mensen een organisatie? Het antwoord is: besluitvorming.

Mensen in organisaties maken plannen, reageren op problemen en veranderingen in de omgeving. Ze doen wat ze moeten, ze laten zien wat ze kunnen, wat ze vinden, wat ze willen. Het besluitvormingsproces brengt al die individuele bijdragen bij elkaar. Het resultaat van dat proces maakt organisaties tot wat ze zijn: zelfstandig opererende samenwerkingsverbanden.

Organisaties zijn doordrenkt met besluitvorming. De manier waarop besluiten tot stand komen bepaalt de sfeer aan de vergadertafel en de gesprekken in de wandelgangen. Besluitvorming bepaalt of mensen zich gewaardeerd voelen, of ze een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan hun dagelijkse werk. De kwaliteit van besluitvorming bepaalt de slagvaardigheid van organisaties en hun vermogen in te spelen op grote en kleine veranderingen.

Besluitvorming is dan ook een zeer complex proces waarin veel mis kan gaan. In dit boek komen veel van die situaties aan de orde. Hoe zorg je ervoor dat individuen hun bijdrage leveren, zonder elkaar te overstemmen? Hoe stemmen medewerkers in met besluiten die niet hun voorkeur hebben? Wat kan leiderschap betekenen voor besluitvorming? Wanneer is een organisatie in staat om het niveau van besluitvorming te verhogen?

In Een goed besluit is het halve werk past Martin Hetebrij zijn theorie van communicatief management toe op besluitvormingsprocessen in organisaties. Centraal staat de manier waarop mensen in organisaties omgaan met macht en communicatie in besluitvorming. Stap voor stap analyseert hij het besluitvormingsproces. Aan de hand van uiteenlopende praktijkvoorbeelden toont hij de valkuilen en mogelijkheden om besluitvorming naar een hoger niveau te tillen. Op gestructureerde wijze laat hij zien hoe mensen door hun politieke handelen invloed kunnen uitoefenen. Daarbij wordt duidelijk dat kwaliteit niet vanzelfsprekend is: er ligt een wereld van verschil tussen politieke spelletjes en excellente besluitvorming.

Bekijk hieronder het verhaal van Martin zelf:

Play Video
1546604410-2

Aanbod

Overzicht aanbod

Overzicht van ons aanbod

Gesprekspartner

Gesprekspartner bij visieontwikkeling

Advisering bij besluitvorming

Advisering bij besluitvorming

Coaching

COACHING OP POLITIEK MEESTERSCHAP

Fred op Nyenrode

WORKSHOPS EN PRESENTATIES

Goed begin

Cursus een goed besluit is het halve werk

des

CURSUS POLITIEK MEESTERSCHAP

afbeelding PM online

POLITIEK MEESTERSCHAP ONLINE

DE KUNST VAN HET BEÏNVLOEDEN

DE KUNST VAN HET BEÏNVLOEDEN ONLINE

Mandela als leermeester

MANDELA ALS LEERMEESTER ONLINE

MEER WETEN OVER ONS?

Neem dan contact op!