Leiderschap en macht

Als leidinggevende of manager moet je leiding kunnen geven aan besluitvormingsprocessen waarin jij de beslisser bent. Jij moet voor zover binnen jouw vermogen, meewerken aan het vergroten van besluitvaardigheid en het beteugelen van macht. Je hebt daarbij te maken met je eigen team, maar ook met een omgeving, de  hiërarchie boven je en collega leidinggevenden.

Om leiding te kunnen geven aan je team moet je natuurlijk heel goed communiceren, maar zonder macht wordt het moeilijk om dat waar te maken. Je moeten keuzes maken, grenzen stellen, knopen doorhakken, corrigeren. In de samenwerking met je teamleden moet je besluiten voorbereiden en nemen, waarin jij de beslisrol vervult. Gaat dat goed, dan kan dit een bron van zingeving zijn in jouw werk en dat van je team. Dat vraagt wel een doordachte inzet van macht.

Je zult ook te maken hebben met invloed vanuit hogere niveaus en daarbij behorend machtsspel. En niet te vergeten met de invloed van collega’s en andere teams en afdelingen, het overleg daartussen wat maar al te vaak de vorm aanneemt van een gepolitiseerd machtsspel. In de omgang met die invloed zul je, binnen en buiten jouw team(s) maar al te vaak te maken krijgen met tegenkrachten, een gepolitiseerde omgang en een onderstroom van wantrouwend verzet. Dat vraagt van jou een goed ontwikkeld politiek vermogen in de omgang met gepolitiseerd tegenspel, binnen en buiten jouw team(s). Het vraagt ook vermogen om verloren vertrouwen te herstellen en te behouden.

Als jij als manager/leidinggevende je leiderschap in besluitvorming en macht wilt verbeteren, dan kunnen wij je daarbij ondersteunen. Kijk naar ons aanbod.

Categorie :