GELIJK HEBBEN EN GELIJK KRIJGEN

Gelijk hebben en gelijk krijgen

Kinderen leren al vroeg het politieke spel spelen. Denk maar aan de volgende vraag: ‘papa mag ik een ijsje, mamma vindt het goed’. Een typisch voorbeeld van macht mobiliseren bij mamma, en dat gebruiken op pappa mee te krijgen. Sommige kinderen leren het spel al jong goed spelen, ze worden zelden slachtoffer. Anderen leren het niet goed, mogen nooit meedoen of staan terzijde.  Dit verhaal werd mij door een studente verteld.

Verder lezen……

Het verhaal

In groep 7 maakte Annelies deel uit van een groep van 6 meisjes. Onder strenge leiding van één meisje maakten ze samen een tekenboek, dat aan het einde van het jaar aan de juffrouw cadeau zou worden gedaan. Het was een exclusief clubje, dat een exclusief cadeau zou maken. De eisen waren hoog, de toelating was stringent, en de leidster bepaalde wie wat moest doen en wanneer een  tekening goed genoeg was.

Annelies had als  taak tekeningen in te kleuren. Dat ging niet goed, omdat aangeleverde tekeningen veel doorgegumde lijnen hadden, die een goede inkleuring belemmerden. Maar Annelies kreeg de schuld, hoe ze ook aangaf dat het aan de tekeningen lag. Wat te doen? Als het zo doorging dreigde Annelies ieder tegen zich te krijgen, met als mogelijkheid uit de groep te worden gezet.

Ze stapte naar de leidster toe en stelde voor, dat ze zou gaan tekenen, het inkleuren ging immers niet goed. Die regelde met een ander meisje dat ze van taak wisselden.

Toen nam Annelies haar kans waar. Ze maakte tekeningen, waarin dikke lijnen weg gegumd waren.Toen haar vervangster deze ging inkleuren bleek dat ook bij haar moeilijkheden en verwijten van anderen op te leveren. Toen dat gebeurde sprak Annelies de hele groep aan op het probleem van de doorgegumde lijnen en kreeg daarin gelijk.

Reconstructie

Annelies is bezorgd om twee zaken. Ten eerste zorgt de werkwijze, de weggegumde lijnen,  ervoor dat de tekeningen niet mooi genoeg worden. Daar wil ze wat aan doen. Dat vraagt een spel met de inhoud: een gesprek over het probleem en samen vinden van een oplossing.  Al heeft ze gelijk, ze krijgt het niet. Hoe dat gelijk te krijgen? Ze gaat over tot een spel met de macht, het beschermen van de eigen positie in de groep.  Ze zorgt voor een andere taak waardoor ze geen schuld meer kan krijgen van slechte tekeningen. De erkenning dat ze iets niet kan neemt ze als bijkomende schade. Als ze vanuit haar nieuwe positie het inhoudelijke probleem weer aanzwengelt, dan heeft ze in elk geval haar vervangster op haar hand. Die is nu bang dat ze de schuld krijgt en begrijpt het probleem. En haar kritiek kan niet worden opgevat als dienen van eigenbelang. In de nieuwe positie krijgt ze gelijk.

Commentaar

Gelijk hebben is nog geen gelijk krijgen. Annelies ‘ vertelde als studente haar verhaal. Ze moet nu al weer jaren werkervaring hebben. Ze zal het beïnvloedingsspel van het gelijk krijgen vaak hebben moeten spelen. Zou ze een goede speelster zijn geworden? Als meisje was ze dat in elk geval.