De onmacht van turnsters en de macht van trainers

Goed begin

Macht en onmacht in de Nederlandse turnsport In een interview gaf de turncoach Beltman toe, dat hij turnsters had beledigd en gekleineerd om te zorgen dat ze presteerden. Dit verschijnsel bleek niet incidenteel, maar uiting van een doordacht gekozen, uit Roemenië overgenomen turntraining. In die methodiek speelt macht een grote rol. Wat betekende dat voor…

Lees verder

Mindfulness als innerlijke dialoog

Wat is mindfulness In de Trouw van 3 oktober staat een interview met de filosoof en mystiekspecialist Marc de Kessel. Hij heeft een negatief oordeel over mindfulness. Mindfulness wordt omschreven als ‘het bewust aandacht geven aan het moment, zonder hierover te oordelen.’ Via de methode leer je om opmerkzaam te worden op eigen gedachten en…

Lees verder

Gespreksvoering als complex machtsspel

Gesprekken hebben een buitenkant en een binnenkant Als je mensen gesprekken ziet voeren, dan lijken die op het eerste gezicht alleen uit gepraat, uit communicatie te bestaan. Schijn bedriegt echter. Als je dieper graaft dan zijn er een aantal verstrengelde invloedspelen te onderkennen. Hoe beter je die kunt onderkennen, des te beter kun je ze ook gebruiken…

Lees verder

De invloedstijl van een geslaagde vrouw 1: wat leren we daarvan?

Invloedstijl

Macht moet bespreekbaar worden Macht in organisaties schept een krachtenveld, dat bepalend is voor hun (on-) stuurbaarheid en hun verbeterpotentieel. Macht is een managementprobleem, dat alle aandacht verdient. Macht moet gewoon worden en dus bespreekbaar. De inzet ervan breed doordacht en gestuurd. Ik werk met passie en overtuiging er aan om macht op de organisatie-agenda…

Lees verder

Moeders en macht

Moeders en macht

Macht speelt overal, in organisaties, maar evenzeer in de privéwereld, en in de interactie tussen privéwereld en organisaties. Zoals tussen scholen met hun leerlingen en de ouders daarvan. Een zoontje van Ans in de vierde groep, Peter is een energiek jongetje, een gangmaker, die soms ook wel lastig is in de klas, ook naar bepaalde…

Lees verder

HET INNERLIJK GESPREK ALS MACHTSSPEL MET JEZELF

Het innerlijk gesprek als machtsspel met jezelf Het eerste blog over het innerlijke gesprek, over hoe je meer bewust kunt handelen als je in een machtsspel verwikkeld bent geraakt, liet zien hoe Emma dat innerlijke gesprek gebruikte om zich te bevrijden uit een gevecht met veel destructieve macht, waarin ze zich te veel in had…

Lees verder

HET INNERLIJK GESPREK ALS SPEL TEGEN EXTERNE MACHT

Het innerlijk gesprek als spel tegen externe macht Als er op je werk spelletjes worden gespeeld, als er een angstcultuur heerst, als mensen elkaar niet vertrouwen, als jij daardoor persoonlijk wordt geraakt, wat wordt dan jouw spel/ jouw werkwijze? Laat je jezelf meeslepen? Stap je uit? Iets daartussen? Als constructieve macht je ideaal is, moet…

Lees verder

GELIJK HEBBEN EN GELIJK KRIJGEN

Gelijk hebben en gelijk krijgen Kinderen leren al vroeg het politieke spel spelen. Denk maar aan de volgende vraag: ‘papa mag ik een ijsje, mamma vindt het goed’. Een typisch voorbeeld van macht mobiliseren bij mamma, en dat gebruiken op pappa mee te krijgen. Sommige kinderen leren het spel al jong goed spelen, ze worden…

Lees verder