Besturen en macht

Als goede bestuurder of toezichthouder kun je bijdragen aan het vergroten van besluitvaardigheid en het beteugelen van macht in je organisatie. Governance hoort daarbij, maar is voor het onderwerp macht slechts een begin.  Het gaat erom dat macht doordacht en verantwoord wordt georganiseerd, niet alleen aan de top, maar tot diep in de organisatie. Dat betekent niet dat ruimte wordt ontnomen voor zelfsturing. In tegendeel, juist goede zelfsturing vraagt een ondersteunende organisatie van macht. Dat krijgt daar juist te weinig aandacht.

Een doordachte organisatie van macht vormt de basis voor goede besluitvorming. Niet alleen op strategisch niveau, maar ook operationeel niveau in het dagelijkse leidinggeven. Waar het uiteindelijk om gaat is dat deelnemers aan die besluitvorming, leidinggevenden en professionals, met elkaar het spel met macht op een constructieve manier spelen. Wil je de door jou georganiseerde macht goed laten functioneren, dan moet je erop toezien, dat ze dat ook gaan doen. Je hebt dat als bestuurder of toezichthouder nooit volledig in handen. Ieder heeft zijn bijdrage te leveren. Maar je kunt wel toezien op het spel, en zorgen dat men een gedeelde taal heeft om besluitvorming en de inzet van macht daarbij op een constructieve manier te bespreken en te sturen.

Wil je de besluitvaardigheid van je organisatie vergroten en de macht beteugelen, dan moet je wel rekening houden met bestaande, formele èn informele verhoudingen. Die hebben zich ontwikkeld via een vaak gecompliceerde voorgeschiedenis. Dat kan hebben geleid tot partijen en lagen met allerlei negatieve beelden van elkaar, met vaak een groot gebrek aan vertrouwen en diep ingesleten, zich herhalende gepolitiseerde spelen en gevechten. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Het behoort mede tot de bestuurstaak om ontbrekend vertrouwen zich stapsgewijs te laten herstellen.

Als jij de besluitvaardigheid in de organisatie wilt vergroten en de macht die daarvoor nodig is wilt beteugelen, dan kunnen wij je daarbij van dienst zijn. Kijk daarvoor naar ons aanbod.

Categorie :