Professionals en macht: van wegduiken naar aanvallen   Ik heb veel contact met Rob de Ruiter, een organisatie begeleidingskundige die veel affiniteit heeft met mijn denkbeelden over macht. In zijn thesis voor de opleiding Master begeleidingskunde vertelt hij over een langdurig begeleidingstraject waarin hij een team professionals en de manager ervan begeleidde en hielp om…

Lees verder

Hoogleraar B. van de Universiteit van Amsterdam heeft zich schuldig gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Veel commentaar richt zich op het onvermogen van bestuurders om te reageren. Vandaar dat de UvA nu leidinggevenden gaat trainen hoe ze hier mee moeten omgaan. Maar minstens zo belangrijk is de vraag waarom de slachtoffers zich lieten bespelen. Is het…

Lees verder

Twee glazen plafonds Organisaties kennen niet één maar twee glazen plafonds. Het eerste, het hoogste kent iedereen. Dat is het plafond tussen de bestuurders op het hoogste niveau en de rest van de organisatie. Het vraagt een passage waar enkelen door heen komen, en vrouwen nog moeilijker dan mannen. Maar daaronder ligt een eerste plafond,…

Lees verder