Vechten tegen machtsmisbruik 3: wel met politiek vermogen

Inleiding Jan den Boer, geestelijk verzorger in de krijgsmacht was werkzaam in het Schoolbataljon in Ermelo, zag zich geconfronteerd met een extreem misbruik van macht door de instructeurs, waarvan de vrouwelijke leerlingen voortdurend het slachtoffer waren. De positie van de instructeurs was zo sterk en de zijne zo zwak, dat het nutteloos zou zijn echt…

Lees verder

Vechten tegen machtsmisbruik 2: een politiek moreel kompas

Inleiding Jan den Boer, geestelijk verzorger in de krijgsmacht, werkzaam in het Schoolbataljon in Ermelo, zag zich geconfronteerd met een extreem misbruik van macht door de kaderleden, waarvan de vrouwelijke leerlingen voortdurend het slachtoffer waren. Omdat de machtspositie van de kaderleden zeer sterk was en de leerlingen zich niet durfden te verzetten was hij aan…

Lees verder

Formele macht in gevecht met informele macht

Formele macht in gevecht met informele macht De complexe taak van Bart Veel organisaties kennen een grote spanning tussen formele en informele macht en daarbij behorend hun formele en informele management. Ik ben Bart en kom als inhoudelijk verantwoordelijke nieuw bij een stafafdeling van een grote overheidsorganisatie. Ik heb de rol van opdrachtgever voor wijzigingen…

Lees verder

Professionals als strategen

De organisatie trekt professionals aan op het gebied van datascience Hoe moet een op kennisverwerving gebaseerde overheidsorganisatie reageren op grote en snelle veranderingen in de maatschappij, waarin zich nieuwe specialismen ontwikkelen? Ze kan natuurlijk per kennisgebied een doordachte strategie ontwikkelen. Ze kan ook zorgen dat ze nieuw ontstaande kennis in huis heeft, zodat die strategisch…

Lees verder

Managers en professionals in gevecht

Macht moet bespreekbaar worden Macht in organisaties schept een krachtenveld, dat bepalend is voor hun (on-) stuurbaarheid en hun verbeterpotentieel. Macht is een managementprobleem, dat alle aandacht verdient. Macht moet gewoon worden en dus bespreekbaar. De inzet ervan breed doordacht en gestuurd. Ik werk met passie en overtuiging er aan om macht op de organisatie-agenda…

Lees verder

De informele macht van professionals

De werkgroep die overbleef  Er waren geen projectgroep en stuurgroep meer. Er was alleen een werkgroep. Vanuit het management dat voormalig opdrachtgever van het voormalig project was, werd het belang van de werkzaamheden nog wel gezien. Dat was goed, want als de werkgroep middelen nodig had, fungeerde dit management als ad-hoc opdrachtgever. Ook de verschillende…

Lees verder