Professionals als strategen

De organisatie trekt professionals aan op het gebied van datascience Hoe moet een op kennisverwerving gebaseerde overheidsorganisatie reageren op grote en snelle veranderingen in de maatschappij, waarin zich nieuwe specialismen ontwikkelen? Ze kan natuurlijk per kennisgebied een doordachte strategie ontwikkelen. Ze kan ook zorgen dat ze nieuw ontstaande kennis in huis heeft, zodat die strategisch…

Lees verder

Managers en professionals in gevecht

Macht moet bespreekbaar worden Macht in organisaties schept een krachtenveld, dat bepalend is voor hun (on-) stuurbaarheid en hun verbeterpotentieel. Macht is een managementprobleem, dat alle aandacht verdient. Macht moet gewoon worden en dus bespreekbaar. De inzet ervan breed doordacht en gestuurd. Ik werk met passie en overtuiging er aan om macht op de organisatie-agenda…

Lees verder

De informele macht van professionals

De werkgroep die overbleef  Er waren geen projectgroep en stuurgroep meer. Er was alleen een werkgroep. Vanuit het management dat voormalig opdrachtgever van het voormalig project was, werd het belang van de werkzaamheden nog wel gezien. Dat was goed, want als de werkgroep middelen nodig had, fungeerde dit management als ad-hoc opdrachtgever. Ook de verschillende…

Lees verder

De onmacht van turnsters en de macht van trainers

Goed begin

Macht en onmacht in de Nederlandse turnsport In een interview gaf de turncoach Beltman toe, dat hij turnsters had beledigd en gekleineerd om te zorgen dat ze presteerden. Dit verschijnsel bleek niet incidenteel, maar uiting van een doordacht gekozen, uit Roemenië overgenomen turntraining. In die methodiek speelt macht een grote rol. Wat betekende dat voor…

Lees verder

Mindfulness als innerlijke dialoog

Wat is mindfulness In de Trouw van 3 oktober staat een interview met de filosoof en mystiekspecialist Marc de Kessel. Hij heeft een negatief oordeel over mindfulness. Mindfulness wordt omschreven als ‘het bewust aandacht geven aan het moment, zonder hierover te oordelen.’ Via de methode leer je om opmerkzaam te worden op eigen gedachten en…

Lees verder

Gespreksvoering als complex machtsspel

Gesprekken hebben een buitenkant en een binnenkant Als je mensen gesprekken ziet voeren, dan lijken die op het eerste gezicht alleen uit gepraat, uit communicatie te bestaan. Schijn bedriegt echter. Als je dieper graaft dan zijn er een aantal verstrengelde invloedspelen te onderkennen. Hoe beter je die kunt onderkennen, des te beter kun je ze ook gebruiken…

Lees verder