Actueel

NIEUWS EN BLOGS

Innerlijk

HET INNERLIJK GESPREK ALS SPEL TEGEN EXTERNE MACHT

Het innerlijk gesprek als spel tegen externe macht Als er op je werk spelletjes worden gespeeld, als er een angstcultuur heerst, als mensen elkaar niet vertrouwen, als jij daardoor persoonlijk wordt geraakt, wat wordt dan jouw spel/ jouw werkwijze? Laat je jezelf meeslepen? Stap je uit? Iets daartussen? Als constructieve macht je ideaal is, moet…

Silenced

ALS MACHT NIET MAG: HET IS ER EN HET WORDT GEBRUIKT!

Als macht niet mag: het is er en het wordt gebruikt!  Anton werkt op een hogeschool, met een complexe taak in een complexe omgeving, waar formele macht niet is geregeld. Terwijl hij in feite leiding moet geven wordt zijn functie profielcoördinator genoemd. De formele macht die hij nodig heeft ontbreekt. Betekent dit dat hij machteloos…

pexels-photo-669621

ALS MACHT NIET MAG: LEIDERSCHAP ZONDER MACHT

Als macht niet mag: leiderschap zonder macht Anton is als docent werkzaam op een grote hogeschool. Hij heeft daar een complexe taak uit te voeren in een complexe omgeving, waar macht, zacht gezegd, een weinig constructieve rol vervult. In dit blog wil ik aandacht schenken aan de beperkingen van zijn machtspositie. In het volgende blog…

Training Politiek Meesterschap

Professionals en macht: van wegduiken naar aanvallen

Professionals en macht: van wegduiken naar aanvallen   Ik heb veel contact met Rob de Ruiter, een organisatie begeleidingskundige die veel affiniteit heeft met mijn denkbeelden over macht. In zijn thesis voor de opleiding Master begeleidingskunde vertelt hij over een langdurig begeleidingstraject waarin hij een team professionals en de manager ervan begeleidde en hielp om…

macht

ORGANISATIEMACHT OP DE ORGANISATIEAGENDA

Macht bespreekbaar maken Ik wil een breed gesprek op gang brengen over macht in organisaties. Dat moet macht uit de negatieve hoek krijgen en bespreekbaar maken. Dat is hard nodig. Macht is altijd aanwezig en ook nodig om knopen door te hakken, grenzen te stellen en richting te geven. Als zonder aandacht en overleg wordt…

pexels-photo-1154757

MAAK BONDGENOTEN VAN JE COLLEGA’S

Hoogleraar B. van de Universiteit van Amsterdam heeft zich schuldig gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Veel commentaar richt zich op het onvermogen van bestuurders om te reageren. Vandaar dat de UvA nu leidinggevenden gaat trainen hoe ze hier mee moeten omgaan. Maar minstens zo belangrijk is de vraag waarom de slachtoffers zich lieten bespelen. Is het…

Glazen Plafond

GLAZEN PLAFONDS

Twee glazen plafonds Organisaties kennen niet één maar twee glazen plafonds. Het eerste, het hoogste kent iedereen. Dat is het plafond tussen de bestuurders op het hoogste niveau en de rest van de organisatie. Het vraagt een passage waar enkelen door heen komen, en vrouwen nog moeilijker dan mannen. Maar daaronder ligt een eerste plafond,…

gelijk

GELIJK HEBBEN EN GELIJK KRIJGEN

Gelijk hebben en gelijk krijgen Kinderen leren al vroeg het politieke spel spelen. Denk maar aan de volgende vraag: ‘papa mag ik een ijsje, mamma vindt het goed’. Een typisch voorbeeld van macht mobiliseren bij mamma, en dat gebruiken op pappa mee te krijgen. Sommige kinderen leren het spel al jong goed spelen, ze worden…

NEEM CONTACT MET ONS OP!

En we beantwoorden al uw vragen.