Actueel

NIEUWS EN BLOGS

Een leerverslag

De leergang van een professional: van inhoud alleen naar inhoud en macht

Macht en het machtsspel zijn onlosmakelijk verbonden met onze organisaties. Wie dat spel niet beheerst zal het nooit ver schoppen. Interessant is, dat in het voorbereidend onderwijs, op wat voor niveau dan ook aan dit onderwerp geen aandacht wordt geschonken. Het spel met macht moet daarom in de praktijk worden geleerd. Hoe gebeurt dat. Het…

Machtsstrijd tussen formeel en informeel management

Formele macht in gevecht met informele macht

Formele macht in gevecht met informele macht De complexe taak van Bart Veel organisaties kennen een grote spanning tussen formele en informele macht en daarbij behorend hun formele en informele management. Ik ben Bart en kom als inhoudelijk verantwoordelijke nieuw bij een stafafdeling van een grote overheidsorganisatie. Ik heb de rol van opdrachtgever voor wijzigingen…

Professionals als strategen

Professionals als strategen

De organisatie trekt professionals aan op het gebied van datascience Hoe moet een op kennisverwerving gebaseerde overheidsorganisatie reageren op grote en snelle veranderingen in de maatschappij, waarin zich nieuwe specialismen ontwikkelen? Ze kan natuurlijk per kennisgebied een doordachte strategie ontwikkelen. Ze kan ook zorgen dat ze nieuw ontstaande kennis in huis heeft, zodat die strategisch…

Professionals en managers in gevecht

Managers en professionals in gevecht

Macht moet bespreekbaar worden Macht in organisaties schept een krachtenveld, dat bepalend is voor hun (on-) stuurbaarheid en hun verbeterpotentieel. Macht is een managementprobleem, dat alle aandacht verdient. Macht moet gewoon worden en dus bespreekbaar. De inzet ervan breed doordacht en gestuurd. Ik werk met passie en overtuiging er aan om macht op de organisatie-agenda…

beeld bij mach agile deel 3

Waarom macht een belangrijke factor is voor mislukken agile transities: deel 3 – het control dilemma

Je hoort het veel en we maken het helaas ook mee: Agile transities die mislukken. Vaak omdat het helemaal niet duidelijk is waar de organisatie naartoe wil. Vaak omdat er geen tijd wordt gemaakt om de verandering vorm te geven. Vaak omdat het probleem helemaal niet duidelijk is, maar de oplossing klaarblijkelijk wel: we moeten…

Blog 2 macht en agile hond en stok

De invloed van ‘macht’ in het mislukken van Agile transities – deel 2

wie heeft de regie in het (re)organiseren van macht? Je hoort het veel en we maken het helaas ook mee: Agile transities die mislukken. Vaak omdat het helemaal niet duidelijk is waar de organisatie naartoe wil. Vaak omdat er geen tijd wordt gemaakt om de verandering vorm te geven. Vaak omdat het probleem helemaal niet…

Formele en informele macht

De informele macht van professionals

De werkgroep die overbleef  Er waren geen projectgroep en stuurgroep meer. Er was alleen een werkgroep. Vanuit het management dat voormalig opdrachtgever van het voormalig project was, werd het belang van de werkzaamheden nog wel gezien. Dat was goed, want als de werkgroep middelen nodig had, fungeerde dit management als ad-hoc opdrachtgever. Ook de verschillende…

Goed begin

De onmacht van turnsters en de macht van trainers

Macht en onmacht in de Nederlandse turnsport In een interview gaf de turncoach Beltman toe, dat hij turnsters had beledigd en gekleineerd om te zorgen dat ze presteerden. Dit verschijnsel bleek niet incidenteel, maar uiting van een doordacht gekozen, uit Roemenië overgenomen turntraining. In die methodiek speelt macht een grote rol. Wat betekende dat voor…

mindfulness als innerlijke dialoog

Mindfulness als innerlijke dialoog

Wat is mindfulness In de Trouw van 3 oktober staat een interview met de filosoof en mystiekspecialist Marc de Kessel. Hij heeft een negatief oordeel over mindfulness. Mindfulness wordt omschreven als ‘het bewust aandacht geven aan het moment, zonder hierover te oordelen.’ Via de methode leer je om opmerkzaam te worden op eigen gedachten en…

Gespreksvoering als complex machtsspel

Gespreksvoering als complex machtsspel

Gesprekken hebben een buitenkant en een binnenkant Als je mensen gesprekken ziet voeren, dan lijken die op het eerste gezicht alleen uit gepraat, uit communicatie te bestaan. Schijn bedriegt echter. Als je dieper graaft dan zijn er een aantal verstrengelde invloedspelen te onderkennen. Hoe beter je die kunt onderkennen, des te beter kun je ze ook gebruiken…

krab op het strand

De invloedsstijl van een geslaagde vrouw, deel 3: Van krabbenmand naar coalitie

Macht moet bespreekbaar worden Macht in organisaties schept een krachtenveld, dat bepalend is voor hun (on-) stuurbaarheid en hun verbeterpotentieel. Macht is een managementprobleem, dat alle aandacht verdient. Macht moet gewoon worden en dus bespreekbaar. De inzet ervan breed doordacht en gestuurd. Ik werk met passie en overtuiging er aan om macht op de organisatie-agenda…

Slot op de deur

De invloed van ‘macht’ in het mislukken van Agile transities- deel 1

Help! Mijn Agile transitie mislukt! – Deel 1 Je hoort het veel en we maken het helaas ook mee: Agile transities die mislukken. Vaak omdat het helemaal niet duidelijk is waar de organisatie naartoe wil. Vaak omdat er geen tijd wordt gemaakt om de verandering vorm te geven. Vaak omdat het probleem helemaal niet duidelijk…

NEEM CONTACT MET ONS OP!

En we beantwoorden al uw vragen.